Phare to unijny program, który został rozpoczęty w 1989 roku

Jego celem było wsparcie rozwoju państw, które przygotowywały się do wstąpienia do Wspólnot Europejskich

Wsparcie z funduszy Phare

Phare to unijny program, który został rozpoczęty w 1989 roku. Jego celem było wsparcie rozwoju państw, które przygotowywały się do wstąpienia do Wspólnot Europejskich. Na początku program skierowany był wyłącznie do Polski i Węgier, dlatego jego pierwsza nazwa brzmi Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. Z czasem rozszerzono go na pozostałe państwa, które miały otrzymać członkostwo, ale nie wprowadzono nowej nazwy.

Z funduszów Phare mogły skorzystać różne instytucje oraz przedsiębiorstwa. Jednym z celów programu było usprawnienie współpracy transgranicznej, dlatego dotacje przyznano między innymi podmiotom lokalnym, które podejmowały odpowiednie w tym kierunku działania. Phare umożliwiał otrzymanie potrzebnych środków także rolnikom, dlatego osoby prowadzące działalność rolniczą to kolejna grupa uczestników programu. Z możliwości otrzymania dofinansowania skorzystała również ogromna liczba przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych i handlowych. Wśród nich wymienić można gospodarstwa agroturystyczne, firmy świadczące usługi remontowe, sprzedawców odżywek i suplementów diety oraz producentów materiałów budowlanych. W celu otrzymania dofinansowania trzeba było przede wszystkim złożyć odpowiedni w tym celu wniosek. Wśród najważniejszych zasad, na które musieli zgłosić się korzystający ze wsparcia, było zobowiązanie do podkreślenia w mediach oraz publikacjach tego, że dane przedsięwzięcie realizowane jest właśnie dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej.

033011 

^