Co dał Polsce program Phare?

Program Phare powstał w 1989 roku, jako Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. Przeznaczony początkowo dla Polski oraz Węgier program stopniowo został rozszerzony na inne państwa, które przygotowują się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że wsparcie dla Polski zostało ograniczone.

niederlassungen industrie fundusze-phare industrfrie niederlassunge2n

Nasze państwo było bowiem największym beneficjentem funduszy Phare, o czym świadczy fakt, że wysokość środków przyznanych Polsce pomiędzy 1990 a 2003 rokiem wynosiła 3,9 mld euro. Zgodnie z ideą tego programu, fundusze te wykorzystywane były w celu przyspieszenia rozwoju Polski i ułatwienia jej realizacji wymogów, które stawiane są państwo przystępującym do Unii Europejskiej. Znaczna część uzyskanych środków została przeznaczona na usprawnienie współpracy transgranicznej. Pieniądze otrzymały zatem instytucje, które zajmują się związanymi z tym działaniami. Wśród korzystających z programu Phare wymienić należy także rolników oraz dużą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw. Na otrzymanie funduszów otrzymały szansę przedsiębiorstwa handlowe, usługowe oraz produkcyjne. Środki mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w różnych branżach. Liczba korzystających z programu była bardzo duża. Uzyskane wsparcie umożliwiło realizację wielu projektów, które przyśpieszyły rozwój gospodarczy Polski, jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Można zatem stwierdzić, że program Phare okazał się dla Polski ogromną szansą, która został w pełni wykorzystana.


^