Phare – co to za program i do kogo jest skierowany?

Phare to program unijny, który pował z myślą o państwach przygotowujących się do wstąpienia do Wspólnot Europejskich. Został on stworzony w 1989 roku, przyjmując nazwę Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. Początkowo przeznaczono go wyłącznie dla Polski i Węgier, jednak z upływem lat do programu włączono inne przyszłe państwa członkowie. Nie każdy kraj otrzymał takie samo wsparcie. Polska była największym beneficjentem Phare.

leistungen kontakt fundusze-phare

Celem programu było wsparcie rozwoju tych państw, między innymi poprzez zachęcenie do podejmowania współpracy transgranicznej oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba uprawnionych do udziału w programie okazała się bardzo duża. Do instytucji zajmujących się przyznawaniem środków finansowych w ramach programu Phare wpłynęła ogromna ilość wniosków. Wszyscy otrzymujący wsparcie zobowiązani byli do tego, aby podać do informacji publicznej fakt, że środki potrzebne do realizacji projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Podobnie jak i w przypadku innych programów unijnych, ubiegający się o dotacje musieli złożyć odpowiedni wniosek. W programie Phare wzięła udział bardzo duża liczba przedsiębiorstw oraz instytucji. W latach 1990-2003 łączna kwota przyznanych w Polsce środków finansowych to 3,9 mld euro, co świadczy o tym, że wsparcie uzyskane w ramach programu Phare było bardzo duże. Można zatem stwierdzić, że program Phare to ogromna szansa dla wszystkich państw przygotowujących się do wstąpienia do Unii Europejskiej.


^