Kto może skorzystać z funduszy Phare?

Celem powstałego w 1989 roku programu Phare jest pomoc państwom, które przygotowują się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Phare to skrót od Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies, czyli pierwotnej nazwy programu. Na początku był on skierowany do Polski i Węgier, ale z czasem rozszerzono go na inne państwa, przygotowujące się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Do 2000 roku do korzystania z dotacji uprawnionych zostało 17 państw europejskich.

033006

Phare połączony został z procesem przygotowań poszczególnych krajów do wstąpienia do Unii. Polska była do tej pory największym z beneficjentów, co oznacza, że otrzymała ogromne wsparcie z funduszy Phare. W celu uzyskania dotacji niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku, a także spełnienie kilku zasad. Wśród nich znajduje się zobowiązanie do podkreślenia w publikacjach i środkach masowego przekazu tego, że dany projekt realizowany jest właśnie dzięki współpracy z Unią Europejską. Program został skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwość otrzymania dofinansowania otrzymali przedsiębiorcy działający w różnych branżach. Można wymienić wśród nich na przykład gospodarstwa agroturystyczne oraz sprzedawców odżywek i suplementów diety. Z takiej szansy skorzystała bardzo duża liczba przedsiębiorstw. Tylko do 2003 roku kwota przeznaczona dla Polski wynosiła 3,9 mld Euro. Program Phare cieszył się ogromną popularnością także w innych państwach europejskich, którym dano możliwość skorzystania z niego.


^