Unijna pomoc, czyli fundusze Phare

Fundusze Phare to dotacje przyznawane w ramach programu unijnego, który powstał w 1989 roku. Jego pierwsza nazwa Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies związana jest z faktem, że początkowo program skierowany był wyłącznie do Polski oraz Węgier. Phare to program, którego najważniejszym celem było materialne wsparcie państw przygotowujących się do wstąpienia do Wspólnot Europejskich.

Wsparcie to zostało przeznaczone dla różnych instytucji oraz przedsiębiorstw. Jednym z założeń programu Phare było zainicjowanie i zachęcenie do kontynuacji współpracy transgranicznej. Z tego względu znaczna część środków trafiła do podmiotów lokalnych i regionalnych, które podejmowały takie działania. Unijna pomoc w ramach programu Phare przeznaczona została także dla osób zajmujących się działalności rolniczą. Jednocześnie mogły z niej skorzystać przedsiębiorstwa działające w różnych branżach. Wśród uczestników programu wskazać można liczne firmy usługowe, produkcyjne oraz handlowe. Polska otrzymała największe wsparcie w ramach programu Phare. Wszyscy uczestnicy programu musieli zobowiązać się do umieszczenia w publikacjach odpowiedniej informacji dotyczącej tego, że realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom unijnym. Uzyskane w ten sposób wsparcie pozwoliło na realizację planów wielu przedsiębiorstw, a także umożliwiło przyspieszenie rozwoju niektórych regionów. Program spełnił zatem oczekiwania, które mieli jego twórcy oraz wszyscy korzystający z proponowanego wsparcia.

fundusze-phare


^