Rozwój działalności dzięki funduszom Phare

Na wsparcie ze środków unijnych mogą liczyć nie tylko państwa członkowie, lecz również te, które dopiero przygotowują się do wstąpienia do Unii. Jednym z programów skierowanych do państw kandydujących do członkostwa jest Phare. Nazwa ta jest skrótem od pierwotnej nazwy, która brzmiała Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. Na początku do skorzystania z programu uprawnione były bowiem wyłącznie dwa kraje: Polska oraz Węgry.

033008

Phare dało możliwość rozwoju państwom przygotowującym się do wstąpienia do Unii, a przede wszystkim tym przedsiębiorstwom i organizacjom, które zostały uprawnione do skorzystania z budżetu tego programu. Phare był przeznaczony dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Z programu mogły skorzystać firmy prowadzące działalność w różnych branżach, dlatego liczba złożonych do tej pory wniosków jest bardzo duża. Dotacje otrzymały między innymi liczne podmioty lokalne, które podejmowały działania mające na celu poprawę współpracy transgranicznej. W programie wzięły udział także przedsiębiorstwa handlowe, na przykład sklepy oferujące odżywki i suplementy diety. Kolejna grupa uczestników programu to rolnicy. Wysokość środków uzyskanych w ramach Phare jest bardzo duża. Polska była bowiem największym beneficjentem, otrzymując w latach 1990-2003 kwotę aż 3,9 mld euro. Oznacza to, że wiele przedsiębiorstw i organizacji uzyskało możliwość rozwoju swojej działalności. Jednocześnie Polska mogła lepiej przygotować się do wstąpienia do Unii Europejskiej.


^